Cilji

Temeljni cilji delovanja so:

 1. Združevanje članov v skupen stanovski sindikat in spodbujanje pripadnosti k tej interesni organizaciji;
 2. Politično neodvisen sindikat;
 3. Sodelovanje pri projektih, ki krepijo ugled in učinkovitost sindikata;
 4. Večji družbeni ugled glasbenih urednikov radijskih postaj v Sloveniji;
 5. Zagotovitev enakopravnega položaja glasbenih urednikov glede na druge ustvarjalce medijskih vsebin v Sloveniji;
 6. Kakovostni slovenski radijski programi;
 7. Postati članska organizacija, ki bo vabljena na seje Odborov DZ RS. Obravnavali bodo predpise, ki urejajo delovanje medijev ali delo glasbenih urednikov;
 8. Vplivati na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo radijske programe ali delo slovenskih glasbenih urednikov;
 9. Medijska zakonodaja, ki bo omogočala razvoj radijskega medija brez dodatnih administrativnih ovir;
 10. Regulacija radijske dejavnosti in dela glasbenih urednikov, ki bo posledica dejanskega stanja na medijskem trgu;
 11. Razvoj digitalnega radiodifuznega radia v Sloveniji; prizemeljskega, spletnega, DAB ipd.;
 12. Ustvarjanje pogojev za razvoj tematskih radijskih glasbenih programov v Sloveniji;
 13. Ureditev medijske zakonodaje v delu, ki neposredno vpliva na delovanje glasbenih urednikov slovenskih radijskih postaj (zagotovitev realnih kvot obveznih glasbenih in drugih vsebin, glede na dejansko stanje na medijskem trgu (formati radijskih postaj, programske sheme radijskih postaj, status radijskih postaj, količina produkcije slovenske glasbe različnih glasbenih zvrsti) in druge dejavnike, ki vplivajo na pripravo radijskih programov;
 14. Omejitev vmešavanja politike v neodvisne uredniške odločitve.