Organi

 1. Skupščina
 2. Izvršilni odbor:
  Predsednik: Andrej Karoli
  Podpredsednik: Tomaž Čop
  Člani: Bor Grajner, Jasmina Škarja, Davorin Obajdin
 3. Nadzorni odbor:
  Boris Sušin, Mitja Čehovin, Simon Klanfer, Martin Bradač
 4. Častno razsodišče:
  Robert Šprah, Sandi Križanič, Janko Kržič